Profil dla użytkownika Sonia

Sonia jest członkiem zebranodesign.pl od 2020-01-14.
Jego ostatnia wizyta na stronie zebranodesign.pl była w 2020-01-14 12:18:17.

 

Ju? od najm?odszych lat interesowa?am si? mod? przebieraj?c nie tylko lalki, ale i siebie. Uwielbia?am ogl?da? wszystko co jest zwi?zane z mod?. Dzi?ki uparto?ci i wytrwa?o?ci w 2015r. uda?o mi si? wyjecha? do Rzymu, gdzie odby?am sta? w BRIONI jednej z najbardziej presti?owych w?oskich marek. Po powrocie do kraju w 2016 roku postanowi?am otworzy? salon sukien ?lubnych szytych i projektowanych wy??cznie przeze mnie. Do?wiadczenie, które naby?am we W?oszech pozwoli?o mi abym mog?a spe?nia? marzenia z dzieci?stwa. Wszystko co robi? jest robione z pasj? i mi?o?ci? do mody. Lubi? opisywa? w ró?nych blogach to co si? dzieje w ?wiecie mody. Poza moda s?ucham dobrej progresywnej muzyki, z która nie rozstaj? si? ani na moment maj?c pot??n? kolekcje w telefonie. 

 

Sonia ma zero opublikowanych artykułów.
Sonia ma zero opublikowanych postów na blogu.
Sonia ma zero wątków na forum.