Profil dla użytkownika Mink2014

Mink2014 jest członkiem zebranodesign.pl od 2019-10-23.
Jego ostatnia wizyta na stronie zebranodesign.pl była w 2019-10-23 14:44:03.

 

Je?eli co? jest nie mo?liwe to nie wolno tego mówi? i zaraz potem powiedzie? komu? o tym kto nie s?ysza? ?e jest niemo?liwe i ta osoba jest w stanie rozwi?za? problem. Tak? maksym? wyznaj? i do tego jestem elektronikiem ze zdolno?ciami do usprawniania ró?nych rozwi?za? elektronicznych. Kombinuj? równie? z programowaniem w Pytonie w którym z kolei pisz? firmware w Western Digital firmie zajmuj?cej si? produkcj? dysków twardych. Zacz??em si? interesowa? dyskami w wieku 20 lat, dzi? to ju? ponad 6 lat i nadal kr?ci mnie grzebanie w ich wn?trzno?ciach :). Mieszkam obecnie w Warszawie i po analizie firm, które obecnie dzia?aj? na rynku w tej bran?y nie b?d? poleca? ?adnej, natomiast z przyjemno?ci? polec? dwie strony na której do?? obszernie jest o tej tematyce to strona o odzyskiwaniu danych z dysków i strona o odzyskiwaniu danych z macierzy dyskowych, czyli wszelkiego typu dysków sieciowych NAS i serwerach lub komputerach posiadaj?cych takie rozwi?zania, dotycz?ce wi?kszej ochrony danych.

 

Mink2014 ma zero opublikowanych artykułów.
Mink2014 ma zero opublikowanych postów na blogu.
Mink2014 ma zero wątków na forum.