Profil dla użytkownika Elana

Elana jest członkiem zebranodesign.pl od 2020-01-14.
Jego ostatnia wizyta na stronie zebranodesign.pl była w 2020-01-14 12:19:09.

 

Mój ojciec by? nauczycielem wychowania fizycznego a mama jest do tej pory kosmetologiem. Mam m?odsz? siostr? równie? zajmuj?c? si? sportem i w?a?nie po naszym tacie przej?li?my zami?owania do gimnastyki. Uczy?am si? w ?odzi gdzie skoczy?am szko?? podstawow?. Nast?pnie dzi?ki bardzo dobrym wynikom egzaminu wst?pnego dosta?am si? do Liceum Ogólnokszta?c?cego Im. Joachima Lelewela w ?odzi. Zda?am matur? i dosta?am si? na Uniwersytet ?ódzki o kierunku Pedagogika Sportu gdzie uko?czy?am studia I stopnia (licencjackie). Po studiach rozpocz??am prac? jako trener osobisty w klubie fitness. Ze wzgl?du na to, ?e pochodz? ze sportowej rodziny, sport towarzyszy? mi od najm?odszych lat. Lubi? pracowa? z lud?mi i pomaga? ludziom tak?e z obszaru psychologii i pedagogiki. Moje zainteresowania to oczywi?cie sport wszelkiego rodzaju i czytanie ksi??ek.

 

Elana ma zero opublikowanych artykułów.
Elana ma zero opublikowanych postów na blogu.
Elana ma zero wątków na forum.